Thumbs

Photo may not represent actual product model

Pro Series Hydraulic Thumbs

Pro Series Hydraulic Thumbs (Pro and Pro Plus models) offer the best load control.

Modelo
Número de dientes/púas
Altura almacenada
Anchura total
 

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

20.6 in / 522 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

26.4 in / 671 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

38.27 in / 972 mm

Anchura total

26.42 in / 671 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

29.17 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

38.3 in / 972 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

31.2 in / 793 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

843 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

20.6 in / 522 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

22.2 in / 563 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

22.2 in / 563 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

591 mm / 23,3 pulgadas

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

25 in / 636 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

25 in / 636 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

31.2 in / 793 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

34.7 in / 882 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

39.4 in / 1001 mm

Anchura total

34.8 in / 885 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

985 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

43.1 in / 1095 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39.4 in / 1001 mm

Anchura total

43.1 in / 1095 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

31.5 in / 799 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

568 mm / 22,4 pulgadas

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

660 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

660 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.13 in / 816 mm

Anchura total

26.42 in / 671 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

28.1 in / 713 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.4 in / 898 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.1 in / 816 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

31.54 in / 801 mm

Anchura total

29.84 in / 758 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

31.5 in / 799 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

31.5 in / 799 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

843 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

34.7 in / 882 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

843 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.4 in / 898 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39.4 in / 1001 mm

Anchura total

37.6 in / 955 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

985 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

843 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.4 in / 898 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

44.8 in / 1139 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

39.4 in / 1001 mm

Anchura total

44.8 in / 1139 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

28.6 in / 726 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

28.6 in / 726 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

36.3 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

36.3 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.1 in / 715 mm

Anchura total

36.3 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

36.3 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

32.1 in / 816 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

39.6 in / 1005 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

39.6 in / 1005 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.8 in / 656 mm

Anchura total

39.6 in / 1005 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

34.6 in / 879 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

43.1 in / 1095 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

25.3 in / 643 mm

Anchura total

20.6 in / 522 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

26.4 in / 671 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

31.2 in / 793 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

843 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

34.8 in / 885 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

38.3 in / 972 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

37.6 in / 955 mm

Número de dientes/púas

2

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

22.2 in / 563 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

22.2 in / 563 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

591 mm / 23,3 pulgadas

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

28.2 in / 717 mm

Anchura total

25 in / 636 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

31.2 in / 793 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

34.7 in / 882 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

39.1 in / 994 mm

Anchura total

34.8 in / 885 mm

Número de dientes/púas

3

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

34.7 in / 985 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

40,4 pulgadas / 1026 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

43.1 in / 1095 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39.1 in / 994 mm

Anchura total

43.1 in / 1095 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

985 mm

Anchura total

44.8 in / 1139 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39,8 pulgadas / 1011 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

568 mm / 22,4 pulgadas

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

568 mm / 22,4 pulgadas

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.2 in / 717 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

25.2 in / 641 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

660 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

660 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

28.1 in / 713 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

29.2 in / 741 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.2 in / 717 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

29.8 in / 757 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

758 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

31.54 in / 801 mm

Anchura total

29.84 in / 758 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

775 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

31.5 in / 799 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

31.5 in / 799 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

843 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

34.7 in / 882 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

35.4 in / 898 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

39.1 in / 994 mm

Anchura total

37.6 in / 955 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

37.7 in / 957 mm

Número de dientes/púas

4

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

34.7 in / 985 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

41.1 in / 1043 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.35 in / 898 mm

Anchura total

42.76 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

44.8 in / 1138 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.8 in / 857 mm

Anchura total

44.8 in / 1139 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

39.1 in / 994 mm

Anchura total

44.8 in / 1139 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

28.6 in / 726 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

28.6 in / 726 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.2 in / 717 mm

Anchura total

36.4 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

28.7 in / 728 mm

Anchura total

36.3 in / 923 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

5

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

36.5 in / 926 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

39.6 in / 1005 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

39.6 in / 1005 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

42.8 in / 1086 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

47.5 in / 1206 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

33.7 in / 855 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

41.3 in / 1050 mm

Anchura total

47.5 in / 1207 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

35.2 in / 895 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

32.8 in / 832 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

36.5 in / 928 mm

Anchura total

52.4 in / 1332 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.2 in / 641 mm

Anchura total

34.6 in / 879 mm

Número de dientes/púas

6

Altura almacenada

25.9 in / 657 mm

Anchura total

34.6 in / 879 mm
Pulgar de eslabón rígido

Stiff Link Thumbs

Stiff Link Thumbs feature a rigid link.

Modelo
Número de dientes/púas
Anchura total
Longitud
 

Número de dientes/púas

6/2

Anchura total

17 in / 432 mm

Longitud

46.8 in / 1189 mm

Número de dientes/púas

4/2

Anchura total

17.2 in / 437 mm

Longitud

38.1 in / 969 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

14 in / 345 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

14 in / 345 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

460 mm / 18,1 pulg.

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

17.6 in / 446 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

460 mm / 18,1 pulg.

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

19.3 in / 490 mm

Longitud

80.9 in / 2056 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

19.5 in / 496 mm

Longitud

75.52 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

20 in / 505 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

20 in / 512 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

23.7 in / 601 mm

Longitud

81 in / 2057 mm

Número de dientes/púas

3

Anchura total

27.6 in / 702 mm

Longitud

59.1 in / 1500 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

20 in / 505 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

20 in / 505 mm

Longitud

58.5 in / 1486 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

21.4 in / 545 mm

Longitud

56.5 in / 1436 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

21.5 in / 545 mm

Longitud

58.5 in / 1486 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

21.5 in / 545 mm

Longitud

47.8 in / 1215 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23 in / 595 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23 in / 595 mm

Longitud

59.3 in / 1507 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23.5 in / 596 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23.5 in / 596 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23.5 in / 596 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23.8 in / 606 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

26 in / 664 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

26 in / 664 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28 in / 715 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28 in / 715 mm

Longitud

59.3 in / 1507 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28.7 in / 729 mm

Longitud

55.6 in / 1412 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28.7 in / 729 mm

Longitud

67.7 in / 1719 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28.8 in / 732 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28.8 in / 732 mm

Longitud

64.6 in / 1642 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

28.8 in / 732 mm

Longitud

64.6 in / 1642 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

23.9 in / 606 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

29.8 in / 756 mm

Longitud

81 in / 2057 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

818 mm / 32,2 pulgadas

Longitud

81 in / 2057 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

32.9 in / 837 mm

Longitud

55.6 in / 1412 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

33 in / 837 mm

Longitud

67.7 in / 1719 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

34.3 in / 870 mm

Longitud

59.1 in / 1500 mm

Número de dientes/púas

4

Anchura total

35.4 in / 900 mm

Longitud

81 in / 2057 mm

Número de dientes/púas

5

Anchura total

21.4 in / 545 mm

Longitud

59.34 in / 1507 mm

Número de dientes/púas

5

Anchura total

34 in / 868 mm

Longitud

58.6 in / 1487 mm

Número de dientes/púas

5

Anchura total

34.4 in / 873 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm

Número de dientes/púas

5

Anchura total

34.4 in / 873 mm

Longitud

75.5 in / 1918 mm
Pulgar Utilitario

Utility Thumbs

Utility Thumbs offer hydraulic functionality, with maximum interchangeability.

Modelo
Longitud
Altura almacenada
Anchura total
 

Longitud

29.1 in / 738 mm

Altura almacenada

11 in / 279 mm

Anchura total

13.6 in / 346 mm

Longitud

35.7 in / 907 mm

Altura almacenada

13.1 in / 333 mm

Anchura total

14 in / 356 mm

Longitud

38.1 in / 969 mm

Altura almacenada

18.3 in / 464 mm

Anchura total

17.1 in / 435 mm

Longitud

46.8 in / 1189 mm

Altura almacenada

22.7 in / 576 mm

Anchura total

17.1 in / 435 mm

Longitud

53.4 in / 1355 mm

Altura almacenada

19.3 in / 490 mm

Anchura total

12.6 in / 320 mm

Longitud

61.6 in / 1565 mm

Altura almacenada

18.7 in / 475 mm

Anchura total

12.6 in / 320 mm

Longitud

60.2 in / 1530 mm

Altura almacenada

18.9 in / 480 mm

Anchura total

12.8 in / 324 mm

Longitud

67.5 in / 1715 mm

Altura almacenada

18.9 in / 480 mm

Anchura total

12.8 in / 324 mm

Longitud

77.6 in / 1970 mm

Altura almacenada

18.6 in / 472 mm

Anchura total

24.1 in / 612 mm

Longitud

67.9 in / 1725 mm

Altura almacenada

18.6 in / 472 mm

Anchura total

16 pulgadas / 406 mm

Longitud

77.6 in / 1970 mm

Altura almacenada

19.6 in / 497 mm

Anchura total

24.1 in / 612 mm